Žensko telo kao kompas

post image 1

Dr Aleksandra Pikula, ginekolog , zaključuje, baveći se duže od dve decenije problematikom ženskog tela,ženskog organizma,da su mnoge bolesti koje su vidljive i dostupne savremenoj konvencionalnoj dijagnostici i terapiji,velikim delom posledica suptilnih poremećaja u ženskoj psihi,duši.

Konvencionalna medicina,je zasnovana na mehanicističkom pristupu,tzv njutnovsko kartezijanskoj paradigmi,gde se dijagnostikovati može samo ono što se sa naših pet čula može registrovati.Ostalo,mnogo dublje sagledavanje,naročito uzroka poremećaja i oboljenja, sve više se postiže holističkim pristupom organizmu,kao celini,sastavljenom od sistema organa, i uklopljenom u svet kao jednistvena neponovljiva individua.I taj,individualni pristup je sve češće zastupljen u bavljenju dijagnostikom, lečenjem i izlečenjem-isceljenjem ženskog bića.

Živeći u savremenom okruženju, sa brojnim mutiranim i modifikovanim prirodnim agensima,kao i produktima tehnološkog razvoja,svaki organizam doživljava kontakt i adaptaciju na dejstvo agensa,koje može biti korisno i štetno.( stress)
Te štetne reakcije su odraz neadekvatne borbe bića,tj organizma i njegovih mentalnih i fizičkih odbrambenih mehanizama sa navedenim agensima tj impulsima iz spoljašnje sredine (života). I tu je u stvari…koren bolesti.
U ovom trenutku u jednom danu od karcinoma ženskog reproduktivnog sistema( jajnici,materica,donji genitalni trakt i dojka) u Srbiji oboli 44 žene.

U više od polovine slučajeva to su radno i društveno aktivne žene,od kojih se i u porodici i u društvu najviše očekuje. Zajedničko svim ovim malignim oboljenjima je i to..da su u velikom procentu u potpunosti izlečivi,ako se otkriju u ranim stadijumima.(skoro 90 %) Zato je veoma važno podizati svest o sopstvenoj percepciji svoga organizma,svoga tela svog emocionalnog i mentalnog stanja sada i ovde,u ovom trenutku. Redovni odlasci na sistematske preglede kod ginekologa,doprinosi očuvanju sopstvenog fizičkog i mentalnog zdravlja.

Prihvatanje zdravog načina života,bavljenjem sobom ,briga o telesnoj težini i osnovni maniri fizičke i mentalne higijene ( osluškivanje sopstvenog bića) -osnovni su postulati da žensko telo postane životni kompas savremenog civilizacijskog prosperiteta