PAPA test - AKCIJA

Po ceni od 599,00din!

PAPA test je jednostavna i bezbolna metoda ispitivanja celija u uzetom materijalu, sa prednje i zadnje strane usne kanala grlica materice.
PAPA test je metoda dopunskog ispitivanja koji ima za cilj rano otkrivanje prekanceroznih promena celija grlica materice, koje prethode karcinomu.

Za tumacenje rezultata papanikolau testa uvedena je sledeca klasifikacija:
PAPA I - uredan nalaz
PAPA II - netipicne zapaljenske promene
PAPA III - displazija: blaga, srednja teska ili teska 
PAPA IV - karcinom in situ
PAPA V - sumnja na invazivni karcinom